Dziś wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi dotyczącego zasad przyznawania dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na założenie małej firmy na obszarach wiejskich (Dz.U. nr 62, poz. 319).

Dzięki niemu mikroprzedsiębiorstwa na wsi będą mogły zakładać osoby, które wcześniej bez powodzenia ubiegały się o dotację na własny biznes z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Zdaniem ekspertów zmiana jest zasadna, bo dzięki niej może powstać więcej miejsc pracy na wsi.

– Po zakończeniu udziału w projekcie PO KL osoby, które nie otrzymały dotacji, chcą zakładać firmy w swoich miejscowościach, ale brakuje im kapitału – uważa Jerzy Polkowski z firmy Eurodoradztwo.