Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, czyli rektorzy 107 największych szkół wyższych, w ramach konsultacji społecznych zrecenzowała projekt przygotowany przez resort edukacji. Nie przebierając w słowach twierdzi: to powrót do systemu zarządzania z czasów PRL.

Nowe urzędy

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przewiduje m.in. likwidację kuratoriów oraz centralnych i regionalnych komisji egzaminacyjnych. W ich miejsce ma powstać urząd naczelnego inspektora jakości edukacji. W randze wiceministra edukacji ma on nadzorować siedem regionalnych ośrodków jakości edukacji (ROJE) oraz Krajowy Ośrodek Jakości Edukacji (KOJE). Ma też powstać Centralny Bank Zadań, dla którego pracować będą wyłącznie zewnętrzni eksperci tworzący zadania na egzaminy zewnętrzne.