O służbę w armii zawodowej mogą się starać osoby, które ukończyły co najmniej gimnazjum i skończyły 18 lat. Jednak wyższe kwalifikacje ochotników zwiększają ich szanse na zostanie żołnierzem zawodowym. Do najlepszych specjalistów i żołnierzy rezerwy zgłaszają się sami dowódcy jednostek z propozycją służby w armii zawodowej.

1 Zapisz się do Narodowych Sił Rezerwowych

Żołnierz NSR po podpisaniu kontraktu z dowódcą jednostki i otrzymaniu przydziału kryzysowego może, w trakcie jego trwania, ubiegać się o status żołnierza zawodowego. Najpierw musi się jednak zgłosić do wojskowej komendy uzupełnień (WKU). Tam otrzyma informacje o wolnych stanowiskach etatowych w jednostkach wojskowych. Do objęcia stanowiska szeregowego wystarczy ukończenie gimnazjum. Aby trafić do korpusu podoficerów w NSR, trzeba natomiast mieć co najmniej wykształcenie średnie (bez matury). Z kolei kandydaci z wykształceniem wyższym mogą się starać o stanowiska oficerskie. Nie są to jedyne warunki. Do służby zawodowej mogą trafić osoby, które mają największe doświadczenie w służbie w wojsku i są do niej zdolne. Ograniczeniem jest też wiek. Żołnierzem NSR ze stopniem szeregowego lub starszego szeregowego może zostać kandydat, który nie ukończył 50 lat (lub 60 lat z posiadanym już w rezerwie stopniem podoficerskim lub oficerskim).
PRZYKŁAD
Bardzo dobra opinia dowódcy przyspiesza awans
Żołnierz NSR zawiera pierwszy kontakt na okres od dwóch do sześciu lat z możliwością przedłużenia do 15 lat. To wiąże się z otrzymaniem karty przydziału kryzysowego, która zobowiązuje do stawienia się do służby i odbycia co roku do 30 dni ćwiczeń. Jeśli w tym czasie żołnierz będzie się wyróżniał w realizacji powierzonych mu zadań, to dowódca może mu wystawić bardzo dobrą opinie. Taka opinia jest podstawą do ubiegania się o status żołnierza zawodowego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na to, jak zostać żołnierzem zawodowym.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się czy po studiach cywilnych warto iść na studium oficerskie, zgłosić się do kwalifikacji albo czy rozpocząć naukę w wyższej szkole wojskowej.