Coraz więcej pracodawców oferuje wsparcie finansowe szkołom, które zdecydują się uczyć wskazanych przez nich zawodów. W zamian ich absolwentom oferują stałą pracę.
Pracodawcy będą mogli bezpośrednio wnioskować do ministra edukacji narodowej o wprowadzenie w szkołach możliwości kształcenia wskazanego przez nich zawodu. Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o systemie oświaty. W tym tygodniu mają się zakończyć jego konsultacje.
Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) takie zmiany pozwolą na szybsze reagowanie na potrzeby lokalnego rynku pracy.