Od trzech lat nie ma już obowiązkowej służby wojskowej i poboru. Wciąż jednak młodzi mężczyźni muszą obowiązkowo stawić się przed komisją lekarską. Odbywa się to w trakcie kwalifikacji wojskowej. Dzisiaj rozpoczyna się ona już po raz trzeci i potrwa do końca czerwca.

W tym roku takim obowiązkiem zostali objęci m.in. mężczyźni, którzy właśnie ukończyli 19 lat (rocznik 1992 r.). Nie unikną jej również osoby, które wcześniej uchylały się od poboru i służby w armii. Mogą one się zgłaszać dobrowolnie. Tak więc osoby, które w wieku 19 – 24 lat nie poddały się kwalifikacji lub poborowi, powinny zgłosić się do gminy. A osoby starsze bezpośrednio do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wojskowej komendy uzupełnień.