Ustawa o izbach lekarskich, która obowiązuje od 1 stycznia 2010 r., daje prawo wszystkim lekarzom, którzy zostali ukarani przez sąd zawodowy II instancji skierowania sprawy do Sądu Najwyższego (SN). Problem w tym, że takiej możliwości nie mieli ci ukarani naganą i upomnieniem w czasie obowiązywania jej poprzedniczki, czyli ustawy z 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.). 29 czerwca 2010 r. Trybunał Konstytucyjny uznał ten przepis (art. 42 ust. 2) za niezgodny z ustawą zasadniczą (sentencja wyroku opublikowana została w Dz.U. nr 133, poz. 898). Senatorowie przygotowali więc projekt nowelizacji ustawy o izbach lekarskich, który daje lekarzom ukaranym naganą w czasie obowiązywania starej ustawy o izbach lekarskich prawo skierowania sprawy do SN.

Na ostatnim posiedzeniu Senat uchwalił nowelizację i skierował ją do Sejmu. Ma ona wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ponadto od orzeczenia sądu lekarskiego będzie przysługiwać apelacja, a nie jak obecnie kasacja. Taka zmiana, zdaniem senatorów, ma zapewnić ukaranym lekarzom rzeczywisty dostęp do sądu. Kasacja jest bowiem środkiem nadzwyczajnym i nie zawsze daje możliwość odwołania się od orzeczeń sądów zawodowych.