Senatorowie przyjęli ustawę o działalności leczniczej. Ponieważ część ze zgłoszonych poprawek została przyjęta, ustawa ponownie trafi pod obrady Sejmu. Niewykluczone, że ten zajmie się nią na najbliższym posiedzeniu (13 –15 kwietnia).

Senatorowie zgodzili się między innymi na przedłużenie o dwa miesiące okresu vacatio legis ustawy. To oznacza, że nie wejdzie ona w życie 1 maja, ale 1 lipca tego roku. Tym samym przedłużony zostanie okres przejściowy dla przepisów, które wydłużają czas pracy techników medycznych, w tym elektroradiologów i radiologów. Obecnie pracują oni 5 godzin na dobę. Od lipca 2014 r. dobowy czas ich pracy zostanie wydłużony do 7 godzin i 35 minut.

Odrzucona za to została poprawka zgłoszona przez PiS w sprawie wprowadzenia zakazu zatrudniania pielęgniarek i położnych w szpitalach (oraz innych placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych przez całą dobę) na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli popularnych kontraktów. Została ona zgłoszona na prośbę Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Ten bowiem uważa, że zatrudnienie na podstawie kontraktu zagraża bezpieczeństwu pacjentów. Jest również nadużywane przez dyrektorów szpitali. Pielęgniarki i położne ze związku przedstawiły swoje postulaty prezydentowej Annie Komorowskiej. Teraz oczekują na rozmowę w tej sprawie z prezydentem.

Ustawa o działalności leczniczej przede wszystkim wprowadza zmiany w zasadach przekształcania szpitali w spółki prawa handlowego. Nie będzie obowiązku zmiany formy prawnej, ale mechanizmy przewidziane w ustawie w wielu przypadkach ją wymuszą. Chodzi bowiem o to, że organy założycielskie publicznych zakładów opieki zdrowotnej będą miały 3 miesiące po zatwierdzeniu sprawozdania szpitala spłaty jego ujemnego wyniku finansowego. Pierwszy raz samorządy będą musiały zrobić to w 2013 r. Jeżeli nie znajdą pieniędzy na uregulowanie straty, będą miały 12 miesięcy na przekształcenie szpitala w spółkę. Zdaniem resortu zdrowia za dwa lata nawet 40 proc. wszystkich szpitali będzie działało w tej formie.