Osoba, która chce się zajmować opieką nad dziećmi, musi zarejestrować swoją działalność w gminnym rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.
Obowiązek rejestracji jest związany z tym, że przepisy ustawy wskazują, że prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. To wymaga uzyskania wpisu do gminnego rejestru tych form opieki.
– Taka osoba musi najpierw zarejestrować swoją firmę, a następnie wpisać ją do rejestru działalności regulowanej. Od tego będzie zależeć, czy będzie mogła ją prowadzić – tłumaczy Piotr Gaglik, kierownik działu rejestracji działalności gospodarczej Urzędu Miasta w Wrocławiu.