Za przesadną i zamierzoną dokładność w wykonywaniu zadań, która prowadzi do paraliżu firmy, pracownikom grozi kara porządkowa, a nawet zwolnienie z pracy.
Związki zawodowe mają zamiar przeprowadzić w zakładzie pracy akcję protestacyjną polegającą na przesadnie dokładnym (skrupulatnym) wypełnianiu swych obowiązków.
Pracodawca poinformował podwładnych, że w takim przypadku zastosuje wobec jej uczestników konsekwencje w postaci kar porządkowych, a nawet rozwiązania umowy pracę.