Zapisy projektu ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach rodzą obawy o możliwość dyskryminowania pacjentów z problemami zdrowotnymi i osób starszych - podkreślają Pracodawcy RP. Ich zdaniem, przepisy proponowane przez Ministerstwo Zdrowia mogą być niezgodne z konstytucją.

Pracodawcy RP, powołując się na opinie ekspertów, podkreślają, że w projekcie Ministerstwa Zdrowia brakuje przede wszystkim rozwiązań systemowych, które włączyłyby dodatkowe ubezpieczenia w ochronę zdrowia.

"Zapisy projektu rodzą obawy o możliwość dyskryminowania pacjentów z problemami zdrowotnymi i osób starszych, a także prawdopodobieństwo leczenia w pierwszej kolejności osób, które wykupiły ubezpieczenie dodatkowe" - podkreślają Pracodawcy RP w komunikacie przekazanym PAP. Ich zdaniem proponowane przepisy mogą być niezgodne z konstytucją, oraz mogą dezintegrować system medycyny pracy.

"Poddanie ubezpieczycieli nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego bez opisania zasad ich współpracy z Ministerstwem Zdrowia i jego agendami spowoduje brak realnej kontroli nad zakresem świadczeń ubezpieczycieli. Da im możliwość różnicowania cen ubezpieczeń zależnie od wieku i stanu zdrowia pacjenta, promując jedynie osoby młode i zdrowe. Nie będąc ograniczanym interesem publicznym w kształtowaniu swojej oferty, ubezpieczyciele doprowadzą do utworzenia grup obywateli "drugiej kategorii" - z problemami zdrowotnymi, w wieku powyżej średniej" - napisali Pracodawcy RP.

"Proponowana przez MZ ulga podatkowa stwarza nieuzasadnione preferencje dla firm ubezpieczeniowych"

Ich zdaniem, proponowana przez MZ ulga podatkowa, obejmująca wyłącznie polisy, stwarza nieuzasadnione preferencje dla firm ubezpieczeniowych, nie uwzględnia przy tym sektora prywatnej opieki zdrowotnej, jego pozycji rynkowej i udziału w wypełnianiu misji zdrowia publicznego.

Na ulgę podatkową dla osób nabywających dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne nie zgadza się minister finansów Jacek Rostowski. Według niego, wprowadzenie takiego rozwiązania uniemożliwia obecnie procedura ograniczenia nadmiernego deficytu.

Minister zdrowia Ewa Kopacz podkreśla, że stanowisko ministra finansów nie wynika z niechęci do ulgi, ale z obecnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej znajduje się Polska i inne kraje UE. Kopacz ma nadzieję, iż do 2013 r. uda się wprowadzić ulgę podatkową dla osób nabywających dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne.

Ulga podatkowa dla wykupujących polisę to jedno z głównych założeń projektu

Ulga podatkowa dla wykupujących polisę to jedno z głównych założeń projektu ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Zdrowia, miałaby być ona odliczana od podstawy opodatkowania. Ponadto w projekcie przewidziano możliwość finansowania polis w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadzono obowiązek realizacji przez świadczeniodawcę kontraktu z NFZ na poziomie 90 proc. - to zabezpieczenie dostępu dla pacjentów bez dodatkowego ubezpieczenia.

Na ubezpieczycieli nałożono obowiązek przygotowania standardów świadczeń, które będą wykonywane w ramach dodatkowego leczenia. Chodzi o dokładną ofertę dotyczącą specjalizacji lekarzy, sprzętu, badań diagnostycznych i zabiegów. W ramach dodatkowego ubezpieczenia dostępne miałyby być świadczenia z zakresu medycyny pracy.

"Ubezpieczenia mają zwiększyć dostęp do leczenia i uregulować system ubezpieczeń prywatnych"

Zdaniem MZ ubezpieczenia mają zwiększyć dostęp do leczenia i uregulować system ubezpieczeń prywatnych, który już w Polsce funkcjonuje, a rynek ten - według szacunków - ma wartość od 22 do 30 mld zł rocznie. Oznacza to, że do 30 proc. środków przeznaczanych na ochronę zdrowia pochodzi z dodatkowych dopłat pacjentów.

Pod koniec ubiegłego roku MZ zapowiadało, że oprócz dodatkowych ubezpieczeń w 2011 r. ma ruszyć także program pilotażowy, mający na celu wprowadzenie dodatkowych ubezpieczycieli, którzy będą konkurencją dla NFZ. Pilotaż miałby umożliwić przekazywanie prywatnym ubezpieczycielom środków ze składki na ubezpieczenie zdrowotne, które obecnie w całości trafiają do NFZ. Ma być on prowadzony w województwach: pomorskim i dolnośląskim.

Projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym należy do priorytetów rządu na 2011 rok.