Raport przedstawiono w czwartek na konferencji prasowej w Warszawie.

Obecna na konferencji pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Elżbieta Radziszewska podkreśliła, że choć w Polsce dziewczyny stanowią 60 proc. wśród wszystkich studiujących, to większość z nich wciąż studiuje na kierunkach humanistycznych, przyrodniczych czy prawniczych.

"Tymczasem kadra inżynierska - wywodząca się z uczelni, które nauczają przedmiotów ścisłych - jest podstawowym elementem bycia nowoczesnym, dobrze rozwijającym się i liczącym na sukcesy krajem" - powiedziała Radziszewska.

Z raportu "Dziewczyny na politechnikach 2011" wynika, że choć liczba kobiet studiujących na politechnikach rośnie każdym rokiem, to na kierunkach typowo technicznych stanowią one tylko kilka procent studiujących. "Na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej kobiety stanowią 2,4 proc. studentów, na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej 2,5 proc. Istnieją wydziały - np. Wydział Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej - na których kobiet nie ma wcale" - czytamy w raporcie.

Rekordzistką pod względem odsetka studentek jest Politechnika Radomska

Rekordzistką pod względem odsetka studentek jest Politechnika Radomska - panie stanowią 46 proc. ogółu studiujących. Powyżej średniej, czyli 34 proc., plasują się też politechniki z Białegostoku, Częstochowy, Rzeszowa, Łodzi, Gdańska i Opola.

Jednak - jak wynika z raportu - nawet na tych uczelniach kobiety podejmują głównie kierunki związane z zarządzaniem, architekturą, inżynierią środowiska czy biotechnologią. "Szczególnie trudną sytuację mamy w przypadku informatyki, kombinacji informatyki z matematyką, fizyką, astronomią" - mówiła podczas konferencji kierowniczka projektu "Dziewczyny na politechniki!" Bianka Siwińska.

W roku akademickim 2007/08, kiedy po raz pierwszy organizowano akcję, na politechnikach studiowało ponad 98 200 kobiet. Po ostatniej edycji akcji jest ich już ponad 108 500. "W ciągu trzech ostatnich lat ogólna liczba studentek na polskich uczelniach technicznych wzrosła o 10 241" - deklarowali organizatorzy akcji.

Zdaniem biorącej udział w konferencji minister edukacji narodowej Katarzyny Hall, do wzrostu zainteresowania kierunkami ścisłymi przyczyniła się również - obowiązkowa od poprzedniego roku szkolnego - matura z matematyki. "Jak już się przekonamy, że matura poszła nienajgorzej, to może będzie łatwiej będzie podjąć decyzję o ścisłych kierunkach studiów. Zaowocuje to większymi naborami na politechniki" - powiedziała Hall.

Akcja "Dziewczyny na politechniki!"

Akcja "Dziewczyny na politechniki!" - której idea narodziła się w 2006 roku - to pierwszy i za razem największy projekt promujący kierunki techniczne, inżynierskie i ścisłe wśród młodych kobiet.

Od dwóch lat towarzyszy jej moduł "Dziewczyny do ścisłych!", w którym przyszłe studentki zachęca się do wybierania kierunków ścisłych również na uniwersytetach. W odpowiedzi na bardzo małe zainteresowanie dziewczyn karierą w branży informatycznej w tym roku zorganizowano również kolejny moduł "Dziewczyny do komputerów!".

Kulminacyjnym punktem tegorocznej edycji akcji będzie Ogólnopolski Dzień Otwarty Tylko Dla Dziewczyn, który odbędzie się 14 kwietnia. Weźmie w nim udział 16 polskich uczelni technicznych oraz 4 uniwersytety. Akcja jest wspólnym projektem Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.