Stopa bezrobocia w Niemczech w marcu 2011 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 7,1 proc. wobec 7,3 proc. w lutym - poinformował w czwartek Federalny Urząd Pracy w komunikacie.

Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia spadnie do 7,2 proc.

Liczba osób poszukujących pracy zmalała w marcu o 55 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych, a analitycy spodziewali się - o 25 tys., po spadku w lutym o 54 tys., po korekcie.

Liczba bezrobotnych wyniosła w marcu 3,01 mln, po uwzględnieniu czynników sezonowych.

Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 3,210 mln wobec 3,313 mln poprzednio - podał urząd pracy. Stopa bezrobocia wyniosła 7,6 proc. wobec 7,9 proc. w lutym.