Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych. Jest ono efektem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z 11 lutego 2010 r., sygn. akt K 15/09 w Dz.U. nr 27, poz. 141). Sędziowie uznali wtedy, że minister wydał poprzednie rozporządzenie na podstawie niekonstytucyjnych przepisów. Wyrok dotyczył art. 15 ust. 6 ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym. Obecnie przygotowane rozporządzenie jest dostosowane do nowych rozwiązań zawartych w ustawie z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 593 z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia m.in. ujednolica kryteria podwyższania emerytur z zasadami przyznawania dodatków stałych do uposażenia żołnierzy zawodowych. Dodatkowo umożliwia podwyższanie emerytur o 0,5 proc. za każdy rozpoczęty miesiąc służby w strefie działań wojennych także żołnierzom, którzy przebywają w tej strefie, a nie zostali zaliczeni do kontygentu wojskowego.

Chodzi tu o żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju, a następnie kierowanych do wykonywania obowiązków w tej strefie m.in. przez przełożonych ze struktur międzynarodowych.