Poświadczenie życia może być dokonane przez samorząd. Natomiast ZUS nie ma uprawnień do poświadczania życia osób pobierających zagraniczne świadczenia emerytalno-rentowe.
Dla osób pobierających zagraniczne renty lub emerytury sprawą niezwykle ważna ze względu na utrzymanie prawa do otrzymania świadczenia jest poświadczenie życia. Może je potwierdzić organ samorządu terytorialnego lub notariusz. Natomiast ZUS nie ma uprawnień do poświadczania życia osób pobierających zagraniczne świadczenia emerytalno-rentowe. W praktyce oznacza to, że nie może także przyjmować wniosków o poświadczenie życia osób pobierających rentę zagraniczną. Druki takie obecnie są dostępne na rządowej platformie ePUAP.
Zagraniczne instytucje ubezpieczenia społecznego, dokonując okresowej kontroli istnienia dalszego prawa do pobierania świadczeń, przekazują świadczeniobiorcom odpowiednie formularze do zwrotu po wypełnieniu, podpisaniu oraz uzyskaniu poświadczenia własnoręczności podpisu przez upoważniony podmiot. W Polsce zgodnie z postanowieniami ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie poświadczanie własnoręczności podpisu należy do kompetencji notariuszy. Jednak warto pamiętać, że na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń to właśnie organy samorządu terytorialnego zostały upoważnione do poświadczania własnoręczności podpisu. Z takiej możliwości mogą skorzystać osoby w miejscowościach, gdzie nie ma kancelarii notarialnej. W praktyce więc osoby zamieszkałe w Polsce otrzymujące emerytury i renty z zagranicy mogą skorzystać z takiej formy poświadczenie własnoręczności podpisu.