Pozbawienie prawa do dofinansowania pensji pracujących emerytów z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może być niezgodne z konstytucją.
Od 1 marca tego roku pracodawcy nie mogą już ubiegać się o dofinansowanie pensji osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim lub umiarkowanym, która ma ustalone prawo do emerytury. W sprawie tej zmiany przepisów do rzecznika praw obywatelskich wpłynęło wiele skarg od osób, które uważają je za niezgodne z ustawą zasadniczą. Ich zdaniem w sposób nieuzasadniony różnicuje sytuację niepełnosprawnych pracowników w zależności od tego, czy mają ustalone prawo do emerytury czy też nie. Ponadto wnioskodawcy wskazują, że omawiany przepis pogorszy sytuację osób niepełnosprawnych w wieku 60 lat i więcej na rynku pracy. W związku z powyższym rzecznik zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.