Obecnie straż pożarna zajmuje się nie tylko gaszeniem pożarów czy prewencją przeciwpożarową, ale uczestniczy też w akcjach ratowniczych oraz niesie pomoc ofiarom wypadków drogowych. Równocześnie jednostki Państwowej Straży Pożarnej prowadzą akcje ratownicze na terenach m.in. skażonych substancjami chemicznymi lub promieniotwórczymi czy zagrożonymi niewybuchami. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt nowego rozporządzenia określającego szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby strażaków. Jest ono niezbędne, bo poprzednie rozporządzenie regulujące te kwestie straciło swoją aktualność.

Z powodu licznych zagrożeń związanych ze służbą wszyscy strażacy będą więc musieli przechodzić specjalne przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy oraz posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu z tego zakresu. Projekt rozporządzenia określa też niezbędne wyposażenie strażaków w tzw. środki ochrony indywidualnej. Funkcjonariusze biorący udział w akcji będą musieli posiadać rękawiczki jednorazowego użytku, okulary i przyłbicę. Dodatkowo strażacy będą podlegać obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Dotyczy to nie tylko tych, którzy będą mieć kontakt z czynnikami szkodliwymi w Polsce, ale także poza granicami w czasie akcji ratowniczych lub humanitarnych. Ponieważ w ciągu ostatnich dziesięciu lat zmieniło się wyposażenie techniczne jednostek ratowniczych, które posiadają już nowoczesny sprzęt pożarniczy, konieczne okazało się też zaostrzenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach straży.

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl