Według związkowców kolejne spotkanie powinno zostać poprzedzone spotkaniem Zespołu ds. struktury wynagrodzeń nauczycieli, w skład którego obok przedstawicieli rządu wchodzą związkowcy. Zespół ten został powołany w 2008 r. w wyniku porozumienia zawartego z rządem po ogólnopolskim strajku pracowników oświaty, jego głównym zadaniem jest opracowanie nowej, uproszczonej struktury wynagrodzenia nauczycieli, uwzględniającej wzrost udziału wynagrodzenia zasadniczego. Ministerstwo edukacji zapowiedziało w poniedziałek zwołanie posiedzenia zespołu w kwietniu.

Związkowcy poprosili, by w tym posiedzeniu uczestniczył szef doradców premiera Michał Boni. Chcieliby na tym spotkaniu usłyszeć od niego m.in., jakie rząd ma propozycje dotyczące podwyżek dla nauczycieli w przyszłym roku.

"Z analizy przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe wynika, że tylko dwie trzecie środków przekazywanych samorządom w subwencji oświatowej wydawanych jest przez nie na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w szkołach. Oznacza to, że są środki na wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli. Dlatego chcemy, by w spotkaniu zespołu uczestniczył też przedstawiciel Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych" - dodał Wittkowicz.

Choć przedstawiciele Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" nie uczestniczyli w poniedziałkowym spotkaniu w MEN, to popierają wnioski złożone tam przez inne związki. "Środki na inne składniki średniego wynagrodzenia nauczycieli na pewno są przeszacowane. Na przykład przy obliczaniu nich, ministerstwo zakłada, że każdy nauczyciel ma w tygodniu, co najmniej, cztery nadliczbowe godziny, a to jest niemożliwe" - powiedział PAP przewodniczący sekcji Ryszard Proksa.

Podkreślił, że także Solidarność od dawna opowiada się za zmianą i uproszczeniem systemu wynagrodzenia nauczycieli, ze zwiększeniem udziału płacy zasadniczej.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, opublikowanego przez MEN w internecie w połowie marca, wynika, że minimalna płaca zasadnicza nauczycieli stażystów ma od września wynieść miesięcznie 2182 zł brutto, nauczycieli kontraktowych - 2246 zł brutto, mianowanych - 2550 zł brutto, a dyplomowanych - 2995 zł brutto. Oznacza to, że płaca zasadnicza nauczycieli stażystów ma wzrosnąć o 143 zł brutto, nauczycieli kontraktowych o 147 zł brutto, mianowanych o 167 zł brutto, a dyplomowanych o 196 zł.

Tegoroczna wrześniowa podwyżka o 7 proc. płac nauczycieli to wynik ubiegłorocznych negocjacji płacowych między przedstawicielami rządu ze związkowcami.