Wykonanie planowego zabiegu czy operacji w innym państwie wymaga zgody prezesa NFZ. Pacjent ma wtedy pewność, że koszty leczenia pokryje fundusz

1 Wypełnij wraz z lekarzem wniosek o leczenie za granicą

Pacjent może wyjechać za zgodą prezesa NFZ na planowe leczenie za granicę w dwóch przypadkach: gdy dane świadczenie w ogóle nie jest wykonywane przez polskich świadczeniodawców albo gdy czas oczekiwania na jego wykonanie jest odległy, a stan chorego ulega pogorszeniu. W celu uzyskania zgody prezesa NFZ pacjent wraz z lekarzem prowadzącym wypełnia wniosek (do pobrania ze stron internetowych www.nfz.gov.pl). Musi być on wypełniony literami drukowanymi. Część I wniosku wypełnia pacjent. Następnie robi to specjalista właściwej dziedziny medycyny. Musi mieć co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. Lekarz wypełnia II i III część wniosku. Wpisuje w niej informacje dotyczące m.in. rozpoznania choroby, aktualnego stanu zdrowia pacjenta, opisuje dotychczasowy przebieg choroby, a także zastosowane leczenie. W tej części wniosku lekarz umieszcza również wskazanie zagranicznej placówki, w której leczenie może być przeprowadzone, wraz z uzasadnieniem.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:Jak wykonać operację za granicą za pieniądze z NFZ.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- W jakiej formie złożyć wniosek o zgodę na leczenie
- W jakim terminie uzyskuje się zgodę prezesa NFZ
- Jak złożyć wniosek o transport sanitarny