Trybunał Konstytucyjny orzeknie, czy rodzic może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na dziecko, jeżeli inna osoba w rodzinie jest do niego uprawniona na to samo lub drugie dziecko.
Do Trybunału Konstytucyjnego (TK) trafiła skarga jednego z rodziców na zasady regulujące przyznawanie świadczenia pielęgnacyjnego. Przysługuje ono osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, rezygnującej z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Skarga rodzica, który ma kilkoro niepełnosprawnych dzieci, dotyczy art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy z 12 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 962 z późn. zm.). Zgodnie z tym artykułem świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym lub gdy osoba w rodzinie ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie.
– Rodzic przebywający na urlopie wychowawczym sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem i otrzymuje z tego tytułu dodatek, przepisy nie pozwalają więc przyznawać z tego samego powodu drugiego świadczenia – tłumaczy Jan Szlagor, kierownik oddziału ds. świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta w Krakowie.
Jednak w sytuacji gdy rodzice wychowują dwoje niepełnosprawnych dzieci, tylko jeden z nich może otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne, nawet jeżeli obydwoje nie pracują, aby nimi się opiekować. Skarżący zarzuca tym przepisom naruszenie konstytucyjnych zasad sprawiedliwości społecznej, równości wobec prawa oraz szczególnej pomocy dla rodzin.
– Jest to dyskusyjna sprawa, bo świadczenie w przeciwieństwie do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje opiekunowi i jego przyznanie nie jest w jakikolwiek związane z liczbą niepełnosprawnych dzieci – mówi Elwira Kochanowska, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
Zwraca też uwagę, że ten sam przepis nie zakazuje otrzymywania drugiego świadczenia pielęgnacyjnego w rodzinie, jeżeli jest ono przyznane na osobę spoza rodziny. Dotyczy to sytuacji, gdy np. matka opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem, a jego ojciec jako osoba zobowiązana do alimentacji otrzymuje świadczenie na swojego niepełnosprawnego rodzica.