Ochotnicy do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych nie muszą przedstawiać życiorysu i zaświadczenia o niekaralności.
Kandydaci na rezerwistów nie muszą już dostarczać niektórych dokumentów do wojskowych komend uzupełnień (WKU). Takie zmiany wprowadza rozporządzenie ministra obrony narodowej z 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz.U. nr 54, poz. 281). Weszło ono w życie 26 marca 2011 r.
Zgodnie nowymi przepisami dokumenty związane z rekrutacją do NSR gromadzone będą bezpośrednio przez dowódców jednostek i komendantów WKU. Do wniosku o zawarcie kontraktu na służbę w NSR nie będzie trzeba dołączać życiorysu, odpisu skróconego aktu urodzenia, uwierzytelnionych lub oryginalnych świadectw pracy, a także zaświadczenia o zatrudnieniu.