"Podczas prac w sejmowej komisji zdrowia zrezygnowano z likwidacji Lekarskiego Egzaminu Państwowego i zastąpiono go Lekarskim Egzaminem Końcowym. Postulował o to samorząd lekarski. Żałujemy, że zlikwidowano staż lekarski (...); nie podzielam poglądu, że jego likwidacja przyczyni się do zwiększenia liczby lekarzy. Aby to nastąpiło, konieczne jest zwiększenie limitów przyjęć na studia medyczne.

Pozytywnie oceniam zmianę systemu kształcenia specjalizacyjnego. Ułatwi to lekarzom kształcenie w zakresie określonych specjalizacji. Jest to także rozwiązanie korzystne dla pacjentów, wiemy jakie trudności napotyka się w dostępie do lekarzy specjalistów.

Zapewniam, że NRL będzie nadal czuwała nad jakością kształcenia lekarzy i ich szkoleniem podyplomowym. Naszym zadaniem jest pilnowanie, by lekarze byli jak najlepiej wykwalifikowani".