W samorządzie terytorialnym i administracji rządowej na niektórych stanowiskach mogą być zatrudniani cudzoziemcy. O ich naborze decydują odpowiednio wójt lub dyrektor generalny.

Czy obcokrajowiec musi mieć pozwolenie na pracę

O pracę w urzędzie może się ubiegać osoba, która nie ma obywatelstwa polskiego. Może to być obywatel Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia w Polsce.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy szef urzędu może zatrudnić cudzoziemca.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy cudzoziemiec może być przyjęty na dowolne stanowisko
- Czy urząd zdecyduje o stanowisku pracy dla obcokrajowca
- Czy cudzoziemiec musi potwierdzać znajomość języka polskiego