W samorządzie terytorialnym i administracji rządowej na niektórych stanowiskach mogą być zatrudniani cudzoziemcy. O ich naborze decydują odpowiednio wójt lub dyrektor generalny.

Czy obcokrajowiec musi mieć pozwolenie na pracę

O pracę w urzędzie może się ubiegać osoba, która nie ma obywatelstwa polskiego. Może to być obywatel Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia w Polsce.