Władze Krakowa chcą, by gminna zapomoga finansowa z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe - w wysokości 1 tys. zł, była wypłacana tylko rodzicom o niskich dochodach. Prezydent miasta skierował pod obrady rady miasta projekt uchwały w tej sprawie.

Zgodnie ze zmianą zaproponowaną przez prezydenta Jacka Majchrowskiego, gminne becikowe otrzymywałyby rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Ostateczną decyzję o losach krakowskiego becikowego podejmą miejscy radni.

Kraków przyznaje dodatkowo gminne becikowe w wysokości 1 tys. zł od 2006 r. Otrzymują je rodzice, którzy co najmniej od roku przed dniem urodzenia dziecka mieszkali w tym mieście.

W latach 2006-2010 na wypłatę becikowego przeznaczono blisko 38,8 mln zł

Według danych urzędu miasta w latach 2006-2010 na wypłatę becikowego ze środków własnych gminy przeznaczono blisko 38,8 mln zł. Tylko w zeszłym roku otrzymało je prawie 9,3 tys. krakowian.

Według władz miasta, Kraków należy do nielicznej grupy dużych miast, które nadal wypłacają z własnych pieniędzy jednorazową zapomogę finansową z tytułu urodzenia dziecka. Jak wynika z przeprowadzonej przez krakowski magistrat analizy, becikowego nie wypłacają już m.in. Warszawa, Wrocław i Gdańsk.