Rodzic otrzymuje świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów. Jeżeli wystąpi do sądu o ich podwyższenie, otrzyma też wyższą pomoc z gminy, ale nie więcej niż 500 zł.

1 Złóż wniosek o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Rodzice, którzy mają problem z egzekucją alimentów na dzieci, mogą ubiegać się w gminie o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA). Zostaną one przyznane, jeżeli rodzice spełnią warunki określone w przepisach. Najważniejsze z nich to bezskuteczność komorniczej egzekucji alimentów przez okres co najmniej dwóch miesięcy oraz dochód rodziny nieprzekraczający kryterium dochodowego, które wynosi 725 zł w przeliczeniu na członka rodziny. Świadczenia będą wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat lub 25 lat, jeżeli kontynuuje naukę. Rodzic otrzyma świadczenie po złożeniu wniosku i dołączeniu do niego wymaganych dokumentów. Gmina będzie wtedy wypłacać świadczenie w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie będzie to więcej niż 500 zł.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

- Jak wystąpić do sądu o podwyższenie wysokości alimentów

- Jak zgłosić się do gminy z nowym tytułem wykonawczym

- Kto otrzyma wyrównanie wysokości świadczenia

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zwiększyć pomoc z Funduszu Alimentacyjnego.