Będzie można łatwiej zarejestrować agencję zatrudnienia. Nie wpłynie to jednak na wzrost ich liczby na rynku.
Właściciele agencji pracy nie będą musieli przy jej rejestracji w urzędzie marszałkowskim dostarczać dokumentów z gminnej ewidencji działalności, Krajowego Rejestru Sądowego czy o nadaniu NIP. Zamiast tych dokumentów ma wystarczyć oświadczenie właściciela lub przedstawiciela agencji. Za umieszczenie w nich fałszywych informacji będzie groziła odpowiedzialność karna.
Takie nowe rozwiązania znalazły się w ustawie o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, którą właśnie przyjął Senat. Ponieważ zostały do niej zgłoszone poprawki, ponownie trafi do Sejmu.