Jeszcze w kwietniu osoby korzystające z internetu będą mogły przesyłać e-wnioski. Takie dokumenty będą mogły być podpisane zaufanym profilem, a nie drogim e-podpisem.
Zaufany profil ePUAP to bezpłatny sposób potwierdzania tożsamości osób wysyłających dokumenty (np. do urzędów) droga elektroniczną. Takie rozwiązanie wprowadzi w życie rozporządzenie w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Obecnie czeka ono na podpis ministra spraw wewnętrznych i administracji. Z informacji uzyskanych w resorcie wynika, że nowe rozwiązania wejdą w życie w kwietniu.
Prawo do potwierdzenia zaufanego profilu będą mieć konsulowie, naczelnicy urzędów skarbowych, wojewodowie oraz ZUS. Zaufany profil ma identyfikować nadawcę informacji oraz potwierdzać tożsamość w przypadku składania wniosków z różnych urzędach.
– Nie wszystkie osoby będą mogły skorzystać z nowych możliwości taniego i szybkiego kontaktu z urzędami przez internet. Nadal bowiem zbyt mało wniosków jest w formie elektronicznej – mówi Wiesław Paluszyński, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
W ZUS, korzystając z sieci, można złożyć wniosek o poświadczenie życia osoby pobierającej rentę zagraniczną. Takiej możliwości nie ma jednak w przypadku składania wniosku o emeryturę.