•  ŻĄdania pŁacowe groŹne dla gospodarki. Budżetu państwa nie stać na spełnienie wszystkich żądań płacowych - powiedział wiceminister finansów Stanisław Gomułka. Podwyżek domaga się coraz więcej grup zawodowych. Po lekarzach i pielęgniarkach o wyższe pensje upominają się nauczyciele, sędziowie i kolejarze. Stanisław Gomułka podkreślił, że podwyżki płac mogłyby oznaczać zwiększenie inflacji i podwyższenie podatków. Dodał, że minister finansów musi stać na straży deficytu, a zadłużenie publiczne i tak jest bardzo duże, bo wynosi 600 mld zł. - Doszliśmy więc do granic możliwości - zaznaczył.
  •  Równouprawnienie w gestii ministra pracy. Premier Donald Tusk poinformował wczoraj, że sprawami równouprawnienia kobiet i mężczyzn zajmuje się bezpośrednio minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak. Zapowiedział, że jeśli potrzebne będzie powołanie osobnego pełnomocnika, zajmującego się tymi sprawami, będzie on urzędnikiem w resorcie pracy.
  •  Solidarność chce spotkania prezydium Komisji Trójstronnej. NSZZ Solidarność wnioskuje o nadzwyczajne spotkanie prezydium Komisji Trójstronnej. Przewodniczący związku Janusz Śniadek uważa, że powinno ono podjąć decyzje, które pozwolą przygotować systemowe rozwiązania w sprawie wzrostu płac w służbie zdrowia dla wszystkich grup zawodowych w tym sektorze.

Więcej www.solidarnosc.org.pl

■  Lekarze rodzinni bez kontraktów. Lekarze zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim wciąż nie podpisali kontraktów na świadczenie usług medycznych w 2008 roku. Nie chcą się zgodzić na kontraktowanie świadczeń do końca roku, jak proponuje prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Chcieliby podpisać kontrakty tylko do końca kwietnia. Według nich, NFZ nie ma żadnych podstaw prawnych, by wymagać od nich podpisywania umów na cały 2008 r.

Więcej www.fpz.nazwa.pl

■  Aktywizacja zawodowa. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało, że został zakończony nabór na szkolenie Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w świetle przepisów znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Odbędzie się ono 14 i 21 stycznia. Są jeszcze wolne miejsca na szkolenie zaplanowane na 28 stycznia.

Więcej www.mpips.gov.pl