Aleksander Sopliński (PSL) zgłosił poprawkę do projektu ustawy refundacyjnej. Zakłada ona, że Rada Ministrów będzie musiała raz w roku przedstawiać Sejmowi informację o funkcjonowaniu przepisów proponowanych w tej ustawie. Według Soplińskiego, ustawa refundacyjna wprowadzająca urzędowe ceny i marże leków finansowanych przez NFZ doprowadzi do obniżenia ceny leków refundowanych i zwiększy dostępność do tych produktów.

Sopliński podkreślał, że w celu realizacji zapisów ustawy o działalności leczniczej, rząd musi zabezpieczyć środki dla samorządów na przekształcenia szpitali w spółki. Jego zdaniem, ta ustawa "tworzy dobry fundament systemu lecznictwa". Poseł PSL pozytywnie ocenił także projekt ustawy zmieniający system kształcenia lekarzy. Przekonywał, że nowe przepisy skrócą czas odbywania specjalizacji.

Posłowie debatują w czwartek nad rządowym pakietem ustaw, który ma zreformować system ochrony zdrowia. Projekty dotyczą m.in. przekształceń szpitali, skrócenia czasu dochodzenia odszkodowań przez pacjentów, systemu kształcenia lekarzy oraz informatyzacji lecznic.