"Prywatyzacja nie rozwiąże problemów pacjentów" - podkreśliła Janowska. Ostrzegała, że po wejściu w życie rozwiązań proponowanych przez rząd w projekcie, może np. dojść do likwidacji szpitala jedynego w województwie, specjalizującego się w danej dziedzinie. Podkreśliła, że szpitale mogą zacząć opierać swoje funkcjonowanie na zysku, udzielać zyskownych świadczeń.

Poprawka SLD, od której klub SdPl uzależnia poparcie dla projektu dotyczy liczby udziałów pozostających w ręku samorządu po przekształceniu zoz-u w spółkę.

Projekt ustawy o działalności leczniczej dotyczy funkcjonowania szpitali, nie zakłada obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki. Jednak zgodnie z nowymi przepisami samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku niewywiązania się z tego, w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenie szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową). Nowe szpitale będą mogły być tworzone tylko jako spółki.