Pracownik socjalny, który zauważy przypadek stosowania przemocy w rodzinie lub otrzyma informacje o jej zaistnieniu, wszczyna specjalną procedurę. Polega ona na wypełnieniu specjalnego druku niebieskiej karty.

Ponieważ obowiązująca od sierpnia ubiegłego roku nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadziła zmiany związane ze stosowaniem tej procedury, resort pracy musi wydać nowe rozporządzenie w tej sprawie. Dotychczasowy druk niebieskiej karty określony w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 25 lipca 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. nr 77, poz. 672 z późn. zm.) przestał obowiązywać 2 lutego.

– W związku z tym, że do dzisiaj nie ukazało się nowe rozporządzenie, powstają wątpliwości, czy można stosować dotychczasowy druk – mówi Dorota Lignar, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, projekt rozporządzenia znajduje się na ostatnim etapie konsultacji. Natomiast jego brak nie zwalnia ośrodków pomocy społecznej z obowiązku stosowania niebieskiej karty. Resort wyjaśnia, że do tego celu mogą używać starego druku, bo zgodnie z par. 11 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 25 stycznia 2011 roku w sprawie wywiadu środowiskowego (Dz.U. nr 27, poz. 138), dotychczasowe druki mogą być wykorzystywane do wyczerpania ich zapasów, jednak nie później niż do 31 grudnia tego roku.

Nowe zasady stosowania procedury niebieskiej karty zakładają, że jej druk będą mogli wypełniać oprócz policji i pracowników socjalnych przedstawiciele oświaty i służby zdrowia. Następnie będzie ona przekazywana do gminnego zespołu interdyscyplinarnego, który ma koordynować pomoc udzielaną ofiarom przemocy w rodzinie.