Obowiązkiem pracowników samorządowych jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Szczegółowe zasady szkolenia określa kodeks pracy

Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na szkolenie

Pracownikowi przysługują szczególne uprawnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (np. zwolnienia z pracy na udział w obowiązkowych zajęciach) tylko wówczas, jeśli to pracodawca skieruje go na szkolenie lub zgodzi się na to. Pracodawca decyduje o tym przez zawarcie umowy szkoleniowej z pracownikiem. Jeśli zawrze taki kontrakt, na pewno zgadza się na podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zgoda pracodawcy może być także dorozumiana. Z art. 60 kodeksu cywilnego (z wyjątkami) wynika bowiem, że wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Według resortu pracy udzielenie podwładnemu urlopu szkoleniowego lub przyznanie świadczenia dodatkowego (np. na pokrycie opłat za przejazd do szkoły) może być uznane za faktyczną zgodę pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak skierować pracownika na szkolenie.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy pracownikowi przysługuje urlop na podwyższenie kwalifikacji
- Czy zgodę na szkolenie można wydać już po jego rozpoczęciu
- Czy pracownik musi zwrócić pensję za czas urlopu szkoleniowego