Pracodawca może sprawdzać, czy pracownik nie wykorzystuje służbowego komputera do celów prywatnych. Musi jednak najpierw poinformować o tym pracowników. Żadna z metod nie może naruszać ich dóbr osobistych.

1 Jak wprowadzić zakaz korzystania z komputera w celach prywatnych

Jeśli pracodawca chce uniknąć sytuacji, gdy pracownicy korzystają ze służbowych komputerów w niewłaściwy sposób, powinien wprowadzić ograniczenia w jego użytkowaniu. Ma on prawo zakazać np. używania służbowej skrzynki do celów prywatnych (lub ograniczyć takie prawo pracowników wyłącznie do określonych sytuacji, np. kontaktów z członkiem rodziny). Firma może też zabronić korzystania w czasie pracy z komunikatorów internetowych lub portali społecznościowych. Dzięki temu zyska pewność, że służbowy komputer jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, czyli do pracy. Jeśli pracodawca chce wprowadzić takie zakazy lub ograniczenia, musi poinformować o tym pracowników. W przeciwnym razie podwładni mogą uznać, że np. użytkowanie portali społecznościowych w czasie pracy jest dopuszczalne.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:Jak kontrolować używanie sprzętu przez pracownika
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jak wybrać rodzaj kontroli korzystanie ze sprzętu.
- W jaki sposób poinformować pracownika o metodzie nadzoru.
- Jak ustalić osobę odpowiedzialną za nadzór nad zasobami IT.