Zakład pracy chronionej musi zapewnić niepełnosprawnemu stanowisko pracy dostosowane do jego potrzeb. Informację o wywiązaniu się z tego obowiązku można przesłać w formie elektronicznej lub papierowej.
Pracodawca, który prowadzi zakład pracy chronionej (ZPChr) albo aktywizacji zawodowej, musi dwa razy w roku złożyć informację o liczbie zatrudnionych tam osób niepełnosprawnych. Za pierwsze półrocze – do 20 lipca, a za drugie – do 20 stycznia.
Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz.U. nr 44, poz. 232). Dzisiaj wchodzi ono w życie.
W informacji pracodawca musi zamieścić również dane dotyczące rodzaju niepełnosprawności zatrudnianych pracowników. Oprócz tego musi w niej wykazać, że przystosował stanowisko pracy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz inne obiekty do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powinien też zapewniać im doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. Musi też m.in. udzielić informacji o tym, że przekazał co najmniej 15 proc. środków funduszu rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji. Wzór formularza znajduje się w załączniku do nowego rozporządzenia.