W środę, 16 marca, rozpoczyna się druga doroczna rekrutacja na stanowiska „administratorów” w instytucjach UE, która ma na celu przyciągnąć najlepszych kandydatów z całej Europy do pracy w dziedzinach takich jak prawo, ekonomia oraz rozwój strategii politycznych – przypomina Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Zgodnie z założeniem, by do pracy w instytucjach UE rekrutować najbardziej utalentowanych, Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) po raz pierwszy dopuści do konkursu wnioski osób na ostatnim roku studiów licencjackich, co pozwoli UE konkurować z najważniejszymi pracodawcami z sektora publicznego i prywatnego.

Kolejną zmianą dotyczącą tegorocznej rekrutacji jest możliwość realizacji zasadniczej części procesu oceny w 23 urzędowych językach UE. Instytucje UE są zaangażowane w krzewienie kultury wielojęzyczności, w związku z tym kandydaci po raz pierwszy będą mieli możliwość zdawania testów sprawdzających rozumienie tekstu pisanego, operowania danymi liczbowymi i myślenia abstrakcyjnego w swoim głównym języku. Jest to niezwykle ważna zmiana, biorąc pod uwagę, że wszystkie główne procedury rekrutacji do instytucji UE są otwarte dla obywateli ze wszystkich 27 państw członkowskich.

„Instytucje UE oferują możliwości rozwoju zawodowego, dzięki którym powinny się plasować na samym szczycie listy miejsc pracy, gdzie utalentowani Europejczycy pragnęliby pracować” – powiedział Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji, ustosunkowując się do wspomnianych zmian wprowadzonych w ślad za modernizacją procedur rekrutacji w 2010 r.

„Jestem szczególnie zadowolony, że będziemy rekrutować kandydatów na dwóch stopniach zaszeregowania: instytucje unijne potrzebują personelu o różnym profilu, zarówno entuzjastycznych absolwentów, jak i profesjonalistów z doświadczeniem. Chcemy, aby nasz personel reprezentował w pełni społeczeństwo europejskie i odzwierciedlał jego przekrój” – dodał Yves Quitin, przewodniczący zarządu EPSO i dyrektor ds. personelu w Parlamencie Europejskim
Wspomniane zmiany stanowią kolejne ulepszenia w stosunku do radykalnej reformy procedur rekrutacyjnych, jaką EPSO przeprowadziło w 2010 r. W ramach reformy wprowadzono roczny cykl w odniesieniu do najważniejszych procedur naboru, dzięki czemu zainteresowani kandydaci uzyskali większą przewidywalność w stosunku do okresów składania wniosków. Położono również większy nacisk na kompetencje i umiejętności.

Skrócone i przyspieszone procedury

Ostatnia ważna zmiana dotyczyła przyspieszenia i poprawy skuteczności procesu składania wniosków. W jej wyniku skrócono realizację głównych procedur rekrutacji do zaledwie 10 miesięcy (zamiast 2 lat, jak miało to miejsce, gdy obowiązywał poprzedni system), zaś mniejszych procedur – do zaledwie 6 miesięcy.
Procedura rekrutacji w 2011 r. ma na celu wyłonienie około 300 kandydatów, spośród których rekrutowani będą nowi urzędnicy UE, służący interesom ponad 500 milionów obywateli w całej Europie.

Dodatkowe informacje oraz możliwość złożenia wniosku dostępne są pod adresem www.eu-careers.eu. Rejestracja kandydatów zostanie zamknięta o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (czasu w Brukseli) dnia 14 kwietnia 2011 roku.