Jak poinformował PAP rzecznik prasowy MEN Grzegorz Żurawski, zadaniem Rady Rodziców będzie konsultowanie i opiniowanie propozycji rozwiązań dotyczących współpracy szkoły z rodzicami, które mają zapewnić poprawę jakości i skuteczności nauczania oraz usprawnią pracę szkoły i zwiększą wpływ rodziców na sprawy szkoły. Zespołowi przewodniczy wiceminister edukacji Mirosław Sielatycki.

Podczas poniedziałkowej uroczystości Hall podkreśliła, że liczy na wiedzę i doświadczenie członków Rady w działalności na rzecz współpracy szkoły z rodzicami. Hall mówiła, że liczy m.in. na wzmocnienie dialogu z rodzicami, przekazywanie i wymianę dobrych praktyk współpracy, wzajemne inspirowanie się do działania, tworzenie platformy współpracy pomiędzy różnymi organizacjami rodzicielskimi.

W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zrzeszających rodziców. Są to: prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki Dorota Długosz; prezes Stowarzyszenia Rodziców "TU" Monika Ebert; przewodnicząca Gdańskiego Forum Rad Szkół i Rad Rodziców Jolanta Kaczmarska; prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Ośwatowego "Dlaczego nie" Małgorzata Kotowska; prezes Zielonogórskiej Fundacji Oświatowej Krzysztof Łukowiak; Wacław Michalski z Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja; członek zarządu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Krystyna Norwa; prezes Polskiego Stowarzyszenia Rodziców Bogusław Pasierbski; prezes Stowarzyszenia "Rodzice w Edukacji" Elżbieta Piotrowska-Gromniak; przewodniczący Krajowego Porozumienia Rodziców i Rad Rodziców Edward Sobański; przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku Katarzyna Szafran; przewodniczący Stowarzyszenia Bielskie Forum Oświatowe Roman Żak oraz prof. Maria Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego i Anna Rękawek - niezależny ekspert Towarzystwa Rozwoju Inicjatyw Oświatowych.