Nowe zasady, nad którymi obraduje parlament, umożliwią doradcom zawodowym kierowanie bezrobotnych do prac sezonowych. Mogą się tego domagać gdy stwierdzą, że bezrobotny pobierający świadczenia nie wykazuje zainteresowania poszukiwaniem zatrudnienia. Wybrane osoby będą musiały przepracować 30 dni tygodniowo przez okres 4 tygodni. W tym czasie bezrobotny będzie oczywiście szukał stałego zatrudnienia. Jeśli odmówi wykonywania pracy lub nie przepracuje wymaganej liczby godzin, straci prawo do zasiłku Jobseeker's Allowance na co najmniej trzy miesiące.

Zmiany mają na celu zaktywizowanie osób długo pozostających bez pracy. W Wielkiej Brytanii około 1,8 mln dzieci żyje w gospodarstwach domowych, w których żaden z domowników nie jest zatrudniony. W całym kraju prawie 5 mln osób korzysta świadczeń przysługujących bezrobotnym.