Zmieniły się wzory formularzy, jakie muszą wypełniać pracodawcy, którzy starają się o miesięczne dofinansowania do pensji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 22 lutego 2011 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. nr 50, poz. 261). Weszło ono w życie z dniem ogłoszenia, czyli 8 marca tego roku.

Zmienione przepisy zawierają nowe wzory formularzy INF-D-P (miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników) oraz Wn-D (wniosek o wypłatę dofinansowania do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej).

Przewidują też, że PFRON ma 14, a nie jak dotychczas pięć dni na rozpatrzenie wniosku o dopłatę do pensji.