Strażak za dodatkową pracę w 2010 r. otrzyma 13,67 zł za godzinę.
Art. 2 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. nr 239, poz. 1589) stworzył podstawę prawną do wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakowi. Dotyczy to funkcjonariuszy, którym ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości służby przedłużono w okresie rozliczeniowym 1 lipca – 31 grudnia 2010 r. czas służby do 48 godzin tygodniowo i nie przyznano mu w zamian czasu wolnego. Tylko tej grupie strażaków zatrudnionych w PSP do końca marca tego roku zostanie wypłacona rekompensata. Sami zainteresowani mają prawo wyboru między czasem wolnym lub rekompensatą pieniężną.
W budżecie na rok 2011 zarezerwowana została kwota, która pozwoliła na ustalenie wysokości rekompensaty za jedną godzinę nadliczbową. Jej wysokość wynosi 60 proc. z 1/172 przeciętnego uposażenia strażaka obowiązującego w okresie rozliczeniowym. Obecnie 13,76 zł brutto. Ustalenie prawa do rekompensaty następuje na podstawie ewidencji czasu służby strażaka oraz przepisami wewnętrznymi każdej jednostki PSP. Ustawa pozwala na przedłużenie czasu służby strażaka ponad 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym w przypadku wprowadzenia podwyższonej gotowości operacyjnej w PSP. W tej sytuacji jednak strażak ma prawo do rekompensaty wyłącznie w formie czasu wolnego w tym samym wymiarze.
Podstawa prawna
Ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. nr 239, poz. 1589).