■ BĘDZIE COROCZNA WALORYZACJA RENT I EMERYTUR. Prezydent podpisał ustawę przywracającą coroczną waloryzację rent i emerytur, a także ustawę wydłużającą o rok obowiązywanie obecnych przepisów dotyczących przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Obie nowelizacje ustawy o rentach i emeryturach zostały przyjęte przez Sejm na początku września.
Więcej www.prezydent.pl
■ WIĘCEJ PRAKTYK DLA UCZNIÓW W FIRMACH. Resort edukacji zamierza wprowadzić na szeroką skalę staże i praktyki dla uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach. Zdaniem MEN byłoby to korzystne dla obu stron. Przedstawiciele pracodawców, organizacji i stowarzyszeń branżowych, popierają ten pomysł. Według nich w wielu branżach współpraca między przedsiębiorcami a szkołami zawodowymi istnieje, ale jest wyrazem dobrej woli firm, a nie rozwiązań systemowych, których brakuje.
Więcej www.men.gov.pl
■ STYPENDIUM IM. STANISŁAWA PYJASA. Stypendium imienia Stanisława Pyjasa, dla upamiętnienia postaci tragicznie zmarłego w 1977 roku studenta polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, postanowił ufundować Senat tej uczelni. Stypendium w wysokości półrocznej średniej pensji asystenta w UJ przyznawane będzie każdego roku w rocznicę śmierci Stanisława Pyjasa wyróżniającemu się studentowi wydziału polonistyki tej uczelni.
Więcej www.uj.edu.pl
■ SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW. Ministerstwo Edukacji Narodowej dofinansowuje szkolenia dla nauczycieli i rodziców uczniów, prowadzone przez organizacje pozarządowe i instytucje edukacyjne - napisał wiceminister edukacji Andrzej Waśko w liście do rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego. List jest odpowiedzią na pismo RPO do MEN z 1 września. Rzecznik pisał w nim o prawie zobowiązującym rodziców uczniów do uczestnictwa w życiu szkoły poprzez działalność w radach rodziców. Prawo to obowiązuje od tego roku szkolnego. Jak podkreślił Janusz Kochanowski, rozwiązanie to jest ważne i długo oczekiwane przez środowiska i organizacje reprezentujące społeczny ruch edukacyjny.
Więcej www.men.gov.pl