Ministerstwo Zdrowia przekazało w piątek do konsultacji międzyresortowych i społecznych projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Przepisy przygotowane przez MZ określają ogólne warunki funkcjonowania dodatkowych ubezpieczeń oraz mechanizmy mające gwarantować dostępność do świadczeń finansowanych przez NFZ dla osób, które nie będą korzystały z dodatkowych ubezpieczeń.

Szczegóły mają przedstawiać firmy oferujące polisy. Dotyczy to m.in. ceny, zakresu świadczeń, specjalistów oraz sprzętu. Koszt ubezpieczeń ma być odliczany od podstawy podatku, jednak - by takie rozwiązanie mogło być wprowadzone - konieczna jest nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ekspert ds. zdrowia Pracodawców RP Robert Mołdach podkreśla, że bez zachęt do korzystania z dodatkowych ubezpieczeń m.in. w postaci ulg podatkowych, rozwiązania rządowego projektu nie będą skuteczne. "Jeśli rząd zastrzega, że jest deficyt budżetowy i te rozwiązania należy odsunąć być może w czasie, to nie wiem, czy ustawa coś da" - podkreślił.

Według niego MZ nie informuje, czy przedstawiony projekt jest krokiem do większych zmian w systemie ubezpieczeń, czy ma jedynie na celu zagospodarowanie środków wydawanych przez pacjentów na prywatnym rynku ochrony zdrowia. "Chciałbym wierzyć, że to krok do całościowego systemu, w którym konkurują ze sobą firmy ubezpieczeniowe, nie tylko w zakresie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, ale także w zakresie składki podstawowej" - powiedział.

"Ministerstwo Zdrowia uprzywilejowuje firmy ubezpieczeniowe kosztem firm abonamentowych"

Zwrócił też uwagę, że Ministerstwo Zdrowia uprzywilejowuje firmy ubezpieczeniowe kosztem firm abonamentowych, które "poświęciły na rozwój rynku ubezpieczeniowego w Polsce kilkanaście lat"

Podobnego zdania jest prezes firmy oferującej abonamenty medyczne - ENEL-MED Adam Rozwadowski. "Sama idea ubezpieczeń zdrowotnych nie jest niczym nowym, od kliku lat funkcjonują one na polskim rynku. Ustawa nie wnosi niczego nowego, poza zachętami finansowymi do zakupu ubezpieczeń w postaci ulgi podatkowej i możliwości finansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych" - powiedział.