Odpłatność za drugi kierunek studiów, praca maksymalnie na dwóch etatach oraz autonomia uczelni w tworzeniu programów studiów – takie zmiany czekają uczelnie już od października. Senat przyjął reformę szkolnictwa wyższego zgłaszając jednocześnie 146 poprawek.
Wczoraj Senat przyjął reformę szkolnictwa wyższego. Senatorowie zgłosili do projektu 146 poprawek. Jedna z nich dotyczy ulg na przejazdy transportem publicznym dla doktorantów.
Dzięki reformie szkoły wyższe mają zyskać większą autonomię. Likwidacji ulegną sztywne centralne standardy nauczania, w ramach których uczelnie mogą kształcić na 118 kierunkach zgodnie z wymogami określonymi przez ministra nauki. Wraz z nowym rokiem akademickim uczelnie będą mogły tworzyć nowe autorskie kierunki studiów. Programy będą powstawać przy wsparciu autorytetów naukowych, pracodawców i ekspertów. Zniesiony będzie też wymóg zatwierdzania przez ministra nauki regulaminów studiów i statutów uczelni.