Do listy zawodów, których nauka wymaga podstawy programowej, minister edukacji dopisała kolejnych osiem.
Dzisiaj w życie wchodzą nowe przepisy w sprawie podstaw programowych kształcenia w niektórych zawodach. Wynikają one z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. nr 35, poz. 177). Zmiana polega na dodaniu w załączniku do niego standardów wymagań dla ośmiu zawodów niedawno wprowadzonych do klasyfikacji zawodów. Dotyczy to takich zawodów, jak: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, opiekun osoby starszej, technik dźwięku, technik realizacji dźwięku, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik transportu drogowego i wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych.
Wszyscy, niezależnie w którym z ośmiu zawodów się uczą, muszą znać podstawowe pojęcia i terminy gospodarcze, prawa pracy, podatkowego i przepisy o podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej.