Gminy muszą wydać nowe uchwały w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolach. Przy okazji dostosowania ich do nowych przepisów samorządy zamierzają podwyższyć dotychczasowe.
Od początku marca samorządy prowadzą nabór do przedszkoli. Dla rodziców, których dzieci dostaną się do nich, oznacza to konieczność ponoszenia dodatkowych opłat. Jednak po ostatniej nowelizacji ustawy z 5 sierpnia 2011 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 148, poz. 991), takie opłaty samorządy mogą pobierać dopiero po pięciu godzinach pobytu dziecka w przedszkolu. W tym czasie nauczyciele powinni realizować program wychowania przedszkolnego, który uwzględnia podstawę programową.
Od września tego roku nie może być to już opłata stała pobierana niezależnie od liczby godzin, jakie dziecko przebywa w placówce.
– Przygotowujemy projekt uchwały do zatwierdzenia przez radę miasta, a przy tej okazji chcemy zwiększyć opłatę. Od kilku lat nie była zmieniana i wynosi 90 zł – mówi Leszek Pożyczka, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu.
Wzrost opłat zapowiadają również inne samorządy.
– Wciąż pobieramy stałą opłatę, a dostosowującą do nowych przepisów uchwałę dopiero przygotowujemy. Nie wykluczam podwyżki – mówi Zenon Szewczyk, członek komisji rewizyjnej Rady Gminy Spytkowice.
Tłumaczy, że samorządy często decydują się na podwyżki, aby zniechęcić rodziców do posyłania najmłodszych dzieci do przedszkoli. Dzięki temu zmniejsza się zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach.
Rodzice nie mają wypływu na wysokość dodatkowej opłaty za pobyt dziecka w gminnym przedszkolu. Jej wysokość jest ustalana przez radnych, a przepisy ustawy o systemie oświaty nie zawierają górnej granicy jej wysokości. Samorządy różnicują opłaty, kierując się liczbą godzin spędzanych przez dzieci w przedszkolach. Tylko rodzice, których pociechy nie przebywają tam nie dłużej niż pięć godzin, nie ponoszą dodatkowych kosztów. Tych jednak jest niewiele, a gminy niechętnie oferują im miejsca, bo nie wspomagają finansowo utrzymania placówki.
Ustawa o systemie oświaty nie określa też, od kiedy powinna być realizowana w przedszkolu podstawa programowa, czy od godziny 7.00 do 12.00, czy również przez pięć godzin po południu. Gminy mogą więc dowolnie ustalić godziny jej realizacji.