Dzięki przepisom proponowanym w pakiecie ustaw zdrowotnych, który w czwartek zarekomendowała sejmowa komisja zdrowia, zwiększy się jakość leczenia - podkreśliła minister zdrowia Ewa Kopacz.

"Cała reforma, którą przeprowadzamy, ma przynieść konkretne efekty dla pacjentów. Chcemy, aby system ochrony zdrowia był przyjazny dla pacjenta pod względem dostępności do świadczeń. A więc skrócenie kolejek, bardzo solidne liczenie kosztów w szpitalach, a więc niemarnotrawienie publicznych pieniędzy" - powiedziała Kopacz.

Dodała, że nowe przepisy mają przyczynić się do podniesienia jakości leczenia, a także spowodować zwiększenie liczby młodych lekarzy, dzięki zmianie systemu kształcenia. "Leki, szczególnie dla pacjentów przewlekle chorych, będą zdecydowanie tańsze. Polski pacjent będzie dopłacał do leków mniej niż obecnie. Pacjenci będą mogli dochodzić bez sądu odszkodowań, gdy zostanie popełniony błąd w sztuce lekarskiej. Skróci się czas oczekiwania" - podkreśliła minister zdrowia.

Projekty ustaw zakładają m.in., że samorządy, które nie przekształcą szpitali w spółki, będą musiały pokrywać ich ujemne wyniki finansowe. Nowe przepisy mają umożliwić pacjentom dochodzenie odszkodowań za błędy medyczne bez postępowania sądowego. Ustawy przewidują również wprowadzenie urzędowych cen i marż leków refundowanych, likwidację stażu medycznego.

Nowe przepisy mają umożliwić umawianie się na wizyty w publicznych poradniach przez internet, monitorowanie on-line statusu w kolejce do lekarza lub na badanie oraz skuteczniejsze wykrywanie fałszowania recept i dokumentacji medycznej.

"To jest chaotyczny pakiet ustaw, który wprowadzi bałagan w służbie zdrowia"

Rządowe ustawy krytycznie ocenia natomiast przewodniczący sejmowej komisji zdrowia Bolesław Piecha (PiS). "To jest chaotyczny pakiet ustaw, który wprowadzi niespotykany do tej pory bałagan w służbie zdrowia" - powiedział. Dodał, że projekty są niedopracowane, a rząd nie wskazał, skąd weźmie środki na realizację proponowanych zmian, których - zdaniem Piechy - nie uda się wprowadzić.

"Na papierze ustawa o informatyzacji wygląda wspaniale, powiem tylko, że żadne państwo się na taki zakres informatyzacji nie zdobyło, bo go na to nie stać" - powiedział szef komisji zdrowia.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty ustaw: o działalności leczniczej, o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o informacji w służbie zdrowia, nowelę ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawę refundacyjną.Projekt ustawy o działalności leczniczej dotyczy funkcjonowania szpitali, nie zakłada obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki. Jednak zgodnie z nowymi przepisami samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku niewywiązania się z tego, w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenie szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową). Nowe szpitale będą mogły być tworzone tylko jako spółki.

W projekcie zachowano przywileje dotyczące czasu pracy pracowników medycznych. Wyjątkiem jest rezygnacja ze skróconej normy czasu pracy dla pracowników zakładów radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki oraz medycyny sądowej lub prosektoriów. Podkomisja opowiedziała się za tym, aby czas pracy m.in. radiologów i fizykoterapeutów został wydłużony dopiero po trzyletnim okresie przejściowym, czyli od 1 maja 2014 r.

Urzędowe ceny i marże leków finansowanych przez NFZ

W projekcie tzw. ustawy refundacyjnej wprowadzono urzędowe ceny i marże leków finansowanych przez NFZ. Stałą cenę leku refundowanego Ministerstwo Zdrowia będzie negocjowało z producentem. Od jej wartości będzie ustalana urzędowa marża - w wysokości 5 proc. (obecnie 8,91 proc.). Oznacza to, że ceny leków refundowanych nie będą mogły być ani niższe, ani wyższe od ustalonych. Obecnie apteki stosują często promocje na leki finansowane przez NFZ, niektóre z nich można kupić nawet za kilka groszy lub złotówkę.

Nowela ustawy o prawach pacjenta ma umożliwić szybsze dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za stwierdzone niepożądane zdarzenia medyczne, bez konieczności wstępowania na drogę sądową. Obecnie dochodzenie odszkodowania możliwe jest tylko poprzez proces sądowy z powództwa cywilnego. Takie sprawy w sądzie trwają zwykle kilka lat. Zgodnie z projektem, uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia ma być możliwe na drodze administracyjnej w kilka miesięcy.

Natomiast w projekcie nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zlikwidowano Lekarski Egzamin Państwowy oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy oraz staż medyczny. Jednak zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez komisję zdrowia, studenci medycyny mają zdawać Lekarski Egzamin Końcowy, studenci stomatologii - Lekarsko-Dentystycznym Egzaminem Końcowym.

Możliwość umawiania się na wizyty w publicznych poradniach przez internet

Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadza możliwość umawiania się na wizyty w publicznych poradniach przez internet, monitorowanie on-line statusu w kolejce do lekarza lub na badanie oraz skuteczniejsze wykrywanie fałszowania recept i dokumentacji medycznej. Możliwy będzie dostęp do informacji o zrealizowanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych oraz wymiana danych zawartych w elektronicznej dokumentacji w celu prowadzenia diagnostyki, wystawiania e-recept i e-skierowań.