Ugrupowanie Polska Jest Najważniejsza chce przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). PJN zaproponuje, by odbyło się ono razem z wyborami parlamentarnymi - dowiedziała się w czwartek PAP nieoficjalnie ze źródeł zbliżonych do klubu PJN.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji PAP, PJN zaproponuje, by Polacy zdecydowali w referendum, czy chcą, aby OFE pozostały w takim kształcie jak dotychczas, czy też opowiadają się za zmianami w systemie emerytalnym.

Rozmówcy PAP podkreślają, że chcieliby, aby referendum odbyło się razem z wyborami parlamentarnymi, co zmniejszyłoby koszty jego przeprowadzenia.

PJN już wcześniej zapowiadała, że nie poprze rządowych propozycji zmian w systemie emerytalnym zakładających obniżenie składki do OFE. Według ugrupowania Joanny Kluzik-Rostkowskiej, propozycje rządowe "demontują" bowiem reformę emerytalną sprzed kilkunastu lat.

Rządowy projekt obniżenia składki do OFE zakłada, że zamiast 7,3-proc. składki emerytalnej do Funduszy ma trafiać 2,3 proc. Pozostałe 5 proc. ma być księgowane na kontach osobistych w ZUS. Minister Michał Boni ogłosił w środę, że 8 marca rząd zajmie się projektem ustawy w sprawie zmian w OFE; 16 marca w Sejmie mogłoby się odbyć pierwsze czytanie projektu.

Zgodnie z konstytucją, referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub prezydent za zgodą Senatu, wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.