"Przygotowaliśmy nowelizację rozporządzenia, które umożliwia samorządom, organom prowadzącym szkoły zawieszenie zajęć w momencie, kiedy odbywają się w danym miejscu duże imprezy masowe" - powiedziała Hall w czwartek w programie "Polityka przy kawie" w TVP1.

Hall przypomniała, że obecnie z uwagi na zimno czy problemy z bezpieczeństwem jest możliwe zawieszanie zajęć. "Tu zakładamy, że pewną przeszkodą organizacyjną może być odbywająca się gdzieś w pobliżu impreza masowa, z myślą - nie ukrywamy o EURO 2012 - że w tych miastach gdzie jest EURO i będzie taka potrzeba, żeby przez kilka dni nie robić zajęć. Ale to będą lokalne decyzje" - podkreśliła.

Minister edukacji odnosiła się do nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Jak zapowiadał resort w lutym, wprowadzone mają być do niego przepisy pozwalające na zawieszenie zajęć przez organ prowadzący (lokalny samorząd) i dyrektora szkoły na pewien czas w związku z wydarzeniami ogólnopolskimi i międzynarodowymi o charakterze masowym, które mogą zagrozić bezpieczeństwu uczniów, uniemożliwić dotarcie do szkoły i placówki lub powrót z niej, a także organizację zajęć w szkole i placówce.

Szefowa MEN powtórzyła także, że informacje jakoby resort edukacji planował skrócenie roku szkolnego z uwagi na EURO 2012, to plotki. "Nic mi o tym nie wiadomo" - zaznaczyła.