– Nie godzimy się na dalsze pozorowanie prac nad reformą systemu emerytalnego. Rząd musi przedstawić konkretne propozycje i ustalić, jakie będą zasady wynagradzania obecnie służących funkcjonariuszy – mówi Antoni Duda, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Zwraca uwagę, że już obecnie ze służby na emeryturę odchodzą nie tylko szeregowi funkcjonariusze, ale także komendanci jednostek oraz szefowie ważnych działów zajmujących się walką z zorganizowaną przestępczością. Funkcjonariusze obawiają się m.in. obniżenia o jedną czwartą wysokości odprawy emerytalnej.

– Nie można rozmawiać o reformie, skoro nadal nie wiemy, w jaki sposób będzie ustalana renta policyjna oraz po ilu latach służby będzie można na nią przejść – dodaje Antoni Duda.

Zwraca także uwagę, że wczoraj miało się odbyć kolejne spotkanie Zespołu Rządowo-Związkowego z ministrem Michałem Bonim. Reforma systemu zaopatrzeniowego przegrała ze zmianami w OFE, o których wczoraj dyskutowała Komisja Trójstronna. Ostrzega rząd, że związkowcy nie będą uczestniczyć w dalszych pracach zespołu bez konkretnych rozwiązań.