Około 250 tys. pracujących emerytów niepotrzebnie dostało z ZUS list informujący o konieczności rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.
– Przepraszam wszystkich emerytów, którzy otrzymali od nas listy nakazujące im rozwiązanie stosunku pracy, chociaż nie mają takiego obowiązku – mówi Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS.
Problem polega na tym, że ZUS aż do 308 tys. emerytów osiągających dodatkowe przychody z pracy wysłał informację o styczniowej zmianie przepisów regulujących zasady łączenia emerytury i pracy. Sprawa dotyczyła natomiast zaledwie 50 tys. emerytów, którzy po 8 stycznia 2009 roku pobierali emeryturę, kontynuując zatrudnienie u swojego dotychczasowego pracodawcy bez rozwiązywania stosunku pracy.