PROBLEM CZYTELNIKA

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego wróciłam do pracy i skorzystałam z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy do połowy etatu. Teraz mam propozycję zmiany pracy na lepiej płatną, ale musiałabym pracować na cały etat. Czy w takim przypadku mój mąż może obniżyć wymiar swojego czasu pracy?

EKSPERT WYJAŚNIA

ADAM MALINOWSKI

radca prawny z Poradnika Gazety Prawnej

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa jego pełnego etatu w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Z urlopu wychowawczego może korzystać także ojciec dziecka. Z tego powodu można stwierdzić, że uprawnienie do obniżenia wymiaru czasu pracy może przysługiwać nie tylko matce dziecka, ale również jego ojcu. Jednak, jeżeli oboje rodzice są zatrudnieni, z tego uprawnienia w tym samym czasie może korzystać tylko jedno z nich.

NASZA REKOMENDACJA

Z tego wynika, że w przypadku gdy czytelniczka obniżyła swój wymiar czasu pracy, to jej mąż nie mógł jednocześnie skorzystać z tej możliwości. Jednak gdy zrezygnuje ona z tego uprawnienia i zacznie pracować na cały etat, to stanie się to możliwe, pod warunkiem że nie upłynął termin, w ciągu którego dopuszczalne jest korzystanie z urlopu wychowawczego.

Not. MONIKA BURZYŃSKA

Podstawa prawna

■  Art. 1867 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).