Zła realizacja jakiegokolwiek zadania dofinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uniemożliwi osobie niepełnosprawnej otrzymanie dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Tak wynika z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON. Podpisała je minister pracy i polityki społecznej.
Zgodnie z nowymi przepisami możliwość ubiegania się o dofinansowanie zaopatrzenia w taki sprzęt uzależniona będzie także od konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych. Dotychczas jedynym warunkiem otrzymania takiej pomocy było spełnienie określonego w rozporządzeniu kryterium dochodowego. Resort pracy tłumaczy te ograniczenia koniecznością racjonalnego wydatkowania środków publicznych.
Więcej środków z PFRON za pośrednictwem powiatów otrzymają osoby niepełnosprawne, które chcą likwidować bariery architektoniczne. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu.
ŁUKASZ GUZA